Kuntokartoitukset toimivat pohjana taloyhtiön päätöksenteossa. Varmistamalla antenniverkon tai puhelinverkon toiminta kartoituksen avulla saadaan tarvittavat korjaukset huomioitua korjaus- ja uudistussuunnitelmia sekä talousarvioesityksiä laadittaessa.

Määräyksien mukaan toimivat verkot ovat perusedellytys verkoissa välitettäville toimiville palveluille sekä asunto-osakeyhtiölain mukaisen asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Kuntokartoitus

kartoitus, konsultointi

Antenniverkon kuntokartoitus

Vanhan antenniverkon kuntokartoitus on syytä tehdä ennen taloyhtiön liittymistä operaattorin kaapelitelevisioverkkoon. Liittyminen kaapelioperaattorin verkkoon edellyttää antenniverkon toimivan määräyksien mukaisesti. Perusteita kuntokartoitukselle ovat mm. häiriöt televisiokuvissa ja kaapelimodeemin toiminnassa.

Antenniverkon toimintaa määrittelevät antenniverkkojen tekniset määräykset (Ficora ja M65B). Antenniverkon kuntokartoituksen tärkeys korostuu operaattorin tarjotessa antenniverkon kautta myös Internet- ja laajakaistapalvelua. Kuntokartoituksesta toimitetaan aina raportti sekä tarvittaessa myös korjausehdotus.

Kuntokartoituksen tarvetta arvioitaessa on syytä huomioida myös muuttuneet ja tiukentuneet määräykset vanhoille verkoille. Vuosia vanha ja joskus aikanaan rakennettu tai kunnostettu antenniverkko ei ole enää määräyksien mukaisessa kunnossa. Antenniverkossa välitettävät palvelut ovat lisääntyneet ja kehittyneet, jolloin vastaavasti verkon tekniseltä toiminnalta vaaditaan myös enemmän.

Antenniverkon kuntokartoitus on perusta isännöitsijälle sekä hallitukselle ennen päätöksien tekemistä ja asian viemistä yhtiökokoukseen. Korjaus- ja kunnostustarpeiden ennakointi antaa pontta päätöksen tekemiseen. Näin säästytään myös esittämästä huomattavia kustannuksia aiheuttavia korjauksia jälkikäteen.

Puhelinverkon kuntokartoitus

Vanhan puhelinverkon kuntokartoitus on syytä tehdä, jos taloyhtiö harkitsee taloyhtiölaajakaistan tilaamista puhelinverkon välityksellä. Tällöin varmistutaan ennakkoon puhelinverkon kunnosta, tulevien palveluiden toiminnasta ja mahdollisista riskeistä puhelinverkon suhteen.

Vanhassa puhelinverkossa voidaan jokaiseen asuntoon tarjota Internet esim. VDSL2-tekniikalla. Toimiakseen palvelu edellyttää kuitenkin toimivaa puhelinverkkoa ja kohtuullisen hyvälaatuista kaapelointia. 

Kuntokartoitus ei varmista jokaisen kytkennän, liitoksen ja kaapelin toimivuutta, mutta antaa hyvän kuvan mahdollisista riskeistä palveluiden toimivuuden suhteen. Kuntokartoituksen perusteella voidaan tarjota tarvittavien puutteiden ja vikojen korjaamista.